Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Objęte są nimi dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci nie wykazujące gotowości do nauki szkolnej i posiadające specyficzne trudności w nauce. Zajęcia są ukierunkowane na wyrównywanie i minimalizowanie występujących deficytów rozwojowych, czyli usprawnianie funkcji zaburzonych. Ponadto wspomagają funkcje dobrze rozwijające się. Ich walorem jest indywidualne podejście do każdego dziecka i atrakcyjne formy realizacji. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.