Teatr jako sposób na hartowanie emocjonalne

Teatr był i jest istotnym składnikiem życia społecznego i kultury światowej. Obok rozlicznych funkcji społecznych i estetycznych pełni rolę narzędzia edukacji. W edukacji przedszkolnej odgrywa rolę szczególną. Edukacja teatralna wpływa bowiem na rozwój osobowości, doskonali kompetencje, pozwala zdobywać nowe doświadczenia. Zabawy teatralne aktywizują dziecko, rozwijają jego kreatywność. W zabawie dziecko nabywa wiele umiejętności, uczy się kontaktu w grupie społecznej, przystosowuje się do niej, lepiej rozumie normy i zasady współżycia w zespole. Zdobywa umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, hartuje się emocjonalnie. Zabawy teatralne należą do tego typu zabaw, które pozwalają dzieciom na wyrażanie się w różnych formach ekspresji: mowie, geście, ruchu, śpiewie. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zabawach teatralnych, ponieważ są one dla nich źródłem satysfakcji i radości. Odpowiednio inspirowane przez nauczyciela stają się pomysłodawcami iuczestnikami wielu ciekawych zabaw. Chętnie przyjmują na siebie różne role i odgrywają kogoś innego. Edukacja teatralna w przedszkolu to również kontakt z aktorami i szeroko pojętą kulturą. Tak ogromne korzyści i możliwości jakie niesie ze sobą edukacja teatralna sprawiają, że nie może jej zabraknąć w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela z dziećmi.

Cele innowacji:

 • Rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej
 • Uspołecznianie dzieci
 • Integrowanie grupy
 • Poprawienie wymowy i wzbogacenie słownictwa
 • Zapoznanie z teatrem, zawodem aktora
 • Stwarzanie warunków prezentowania własnej twórczości
 • Oswajanie i umożliwienie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej
 • Wpajanie zachowań kulturalnego zachowania podczas przedstawień teatralnych
 • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby dzieci autystycznych
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania się nie tylko werbalnie, ale także za pomocą gestu, ruchu, mimiki

Myślą przewodnią oraz podstawą doboru i układu treści było wykazanie, że teatr, inscenizacje dziecięce, stymulują dzieci do różnorodnych działań i hartują emocjonalnie oraz uspołeczniają. Innowacja „Teatr jako sposób na hartowanie emocjonalne” posiada duże wartości wychowawcze i może pełnić funkcję terapeutyczną stwarzającą możliwości świadomej dyscypliny, poczucia odpowiedzialności i więzi koleżeńskiej. Jej nowatorski charakter polega na tym, że do działań włączeniu zostaną rodzice, a także dzieci autystyczne oraz z zespołem Aspergera. Treść programu jest zbiorem planowanych czynności, które mają doprowadzić do wszechstronnego rozwoju dziecka. Realizacja programu oparta jest na metodach i formach aktywizujących dzieci w każdej sferze rozwoju.