PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ PROPAGOWANIE ZDROWEGO ŻYWIENIA ORAZ RUCHU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
„ZDROWO JEM I NA DWORZE RUSZAM SIĘ”
Przedszkole bierze udział w programie „Szkoła promująca zdrowie” w którym jako problem priorytetowy na lata 2014-2016 wyznaczyliśmy 2 pkt:

  • Niewłaściwe nawyki żywieniowe wśród dzieci i rodziców
  • Mała ilość ruchu na świeżym powietrzu.

UZASADNIENIE WYBORU PRIORYTETU

Według badań OBOP 46% Polaków cierpi na nadwagę. Jeśli nauczymy dzieci w wieku przedszkolnym podstaw zdrowego żywienia oraz wpoimy im aktywność ruchową, może te nawyki pozostaną w nich na okres dorosłego życia. Będą wtedy świadomi tego jak za pomocą zdrowych nawyków żywieniowych wpływać na stan swego samopoczucia oraz stan własnego zdrowia.

PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU

  • niska wiedza dzieci w wieku przedszkolnym na temat zasad zdrowego odżywiania się
  • nieumiejętność wybierania produktów istotnych w diecie przedszkolaka przez dzieci
  • niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domów rodzinnych
  • przyzwolenie rodziców na spożywanie zbyt dużej ilości słodyczy
  • brak nawyków spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

CEL:

Poprawa nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych w naszej placówce. Wybieranie ruchu na świeżym powietrzu jako sposobu spędzania czasu wolnego. Realizacja programu zakończona będzie uzyskanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie, co nie oznacza końca naszych działań prozdrowotnych. Wręcz przeciwnie nadal realizować będziemy to wszystko co do tej pory wypracowaliśmy razem z dziećmi i rodzicami.