Stymulacja polisensoryczna

Przedszkole dysponuje sprzętem do realizacji zadań z zakresu stymulacji sensorycznej. Dzieci mają możliwość wielozmysłowego poznawania świata i doświadczania go. Podczas zajęć dostarczane są różnego rodzaju bodźce zmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, smakowe oraz węchowe, które integrują poszczególne obszary mózgu dziecka. Zrównoważenie tych obszarów sprawia, że motoryka ciała łatwiej przystosowuje się do warunków otoczenia. Umysł lepiej przyswaja informacje, co skutkuje właściwym i pożądanym zachowaniem dziecka.