Zadania logopedy w przedszkolu:

przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków,
diagnozowanie logopedyczne,
organizowanie pomocy logopedycznej,
prowadzenie terapii logopedycznej,
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
prowadzenie konsultacji dla rodziców z zakresu stymulacji rozwoju mowy.
Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci.
Głównym celem tych zajęć jest:
profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy,
wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej,
terapia powstałych już wad oraz zaburzeń.
Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Wprawdzie na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze.
Należy pamiętać, że okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka.
Zajęcia logopedyczne:
Zajęcia terapii i pomocy logopedycznej organizuje i przeprowadza logopeda przedszkolny.
W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Profilaktycznie logopeda przedszkolny przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swoje dzieci do terapii logopedycznej.
Zajęcia logopedyczne prowadzone są w małych grupach z dziećmi. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości dziecka. Czas pracy z dzieckiem wynosi 30 minut, raz lub dwa razy w tygodniu.
Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy dzieci mających kłopoty z mówieniem.
Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci należą: – dyslalie np.: rotacyzm, sygmatyzm (seplenienie), opóźnienia rozwoju mowy związane z: upośledzeniem umysłowym, cechami autystycznymi dziecka.
Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie, np. fonologiczne, pragmatyczne, syntaktyczne i morfologiczne. Z dziećmi mającymi opóźnienia rozwoju ruchowego prowadzone są zajęcia logopedyczno-ruchowe.
Logopeda współpracuje z rodzicami ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.
Terapia logopedyczna w przedszkolu prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.
W roku szkolnym 2017-2018 współpracujemy z następującymi logopedami:
mgr Ewa Granat