Kynoterapia

Kynoterapia (dogoterapia) jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Metoda, jak definicja podaje, podnosi efektywność rozwoju dziecka, między innymi jego motywację do koncentracji, kreatywności oraz zdobywania nowych umiejętności. Pies uczestniczący w zajęciach jest odpowiednio dobrany, wyszkolony oraz co roku egzaminowany przez komisję zewnętrzną, pod kątem przydatności do dalszej pracy. Terapeuta prowadzący zajęcia w placówce przedszkolnej, jest specjalistą posiadającym nie tylko kwalifikacje kynoterapeuty, ale także jest nauczycielem, specjalistą posiadającym kwalifikacje umożliwiające mu objęcie specjalistyczną opieką dzieci z danym typem deficytów.
Wszechstronne zastosowanie metody Kynoterapii sprawia, że mówiąc o niej dzielimy ją na 3 części:
Spotkania z psem, edukację z psem i terapię z psem. W każdym z tych typów zajęć, zadania psa i jego przewodnika wymagają innych umiejętności.
W przedszkolu Bajka priorytet stanowią zajęcia:
-Terapii z Psem, którym objęte są dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bądź Orzeczenie o kształceniu specjalnym. Zajęcia te wspierają proces terapii dziecka, prowadzone są w oparciu o Indywidualny Program Terapeutyczny, tworzony także w porozumieniu ze specjalistami prowadzącymi dziecko.
-Edukacji z Psem, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Mają charakter zabaw i ćwiczeń ukierunkowanych na cel wychowawczy, podczas których dziecko jest skoncentrowane na relacji z psem, wykonując dla niego zadania.
Niepubliczne Przedszkole „Bajka” współpracuje z Polskim Towarzystwem Kynoterapeutycznym oraz kynoterapią opolską „Kynopole”.
Na terenie Przedszkola organizowane są szkolenia psów terapeutycznych, egzaminy psów terapeutycznych, a także organizowane jest szkolenie terapeutów w ramach „Kuferka Skarbów Kynoterapeuty”.
Zainteresowanych tematyką zapraszamy na stronę:
WWW.kynoterapia.eu
WWW.kynoterapia.weebly.com