„W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych wiele zaś od tych, którzy są z nami”
– B. Racławicki

Nad prawidłowym funkcjonowaniem całej placówki czuwają panie:

mgr Marzena Kobzan

Dyrektor placówki

mgr Anna Pacholik

Zastępca dyrektora

mgr inż. Dorota Trzmielewska

Administracja

Kadra Przedszkola Niepublicznego „Bajka” to zespół kreatywnych nauczycielek otwartych na potrzeby dzieci. Pracujemy według sprawdzonych programów nauczania oraz metod wychowawczych, korzystamy również z nowatorskich osiągnięć dydaktycznych.

Ciepłą, życzliwą atmosferę oraz wszechstronny rozwój Państwa dzieci zapewniają:

Grupa I "Tropiciele"

mgr Emilia Strzała

nauczyciel
Katarzyna Kolenda

mgr Katarzyna Kolenda

nauczyciel

mgr Marika Sikora

nauczyciel współorganizujący

Kamila Kubów

pomoc nauczyciela

Grupa II " Odkrywcy"

mgr Anna Pacholik

nauczyciel

mgr Karolina Mateja

nauczyciel

mgr Dominika Kopacka – Świątkiewicz

psycholog, logopeda

mgr Paulina Ślusarczyk

nauczyciel współorganizujący

mgr Magdalena Lewandowska

nauczyciel współorganizujący

Sylwia Romkowska

pomoc nauczyciela

Grupa III "Ciekawscy"

mgr Ida Szczudłowska – Mucha

nauczyciel

mgr Marzena Śliwa

nauczyciel współorganizujący

mgr Katarzyna Olek

nauczyciel współorganizujący

Kamila Galińska

pomoc nauczyciela

Grupa IV "Bystrzaki"

Sylwia Supłat

mgr Sylwia Supłat

nauczyciel

mgr Justyna Szczęch

nauczyciel współorganizujący

mgr Marta Komborska

psycholog

Ewelina Bienek

pomoc nauczyciela

Obsługa

Grażyna Oliwa

szefowa kuchni

Lucyna Romkowska

pomoc kuchenna

Andrzej Fuchs

Konserwator