Język angielski

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę. Codziennie wszystkie grupy mają kontakt z językiem.

Pracujemy w oparciu o Programy autorskie Pani Małgorzaty Wolnej, która wspiera Pani Agnieszka Melnarowicz.

Podczas zabaw z językiem angielskim koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności językowych: słuchania i mówienia przy wykorzystaniu rozmaitych pomocy dydaktycznych. Naszym nadrzędnym celem jest wypracowanie pozytywnej postawy wobec języka, ciekawości i sympatii.

Mając na celu kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego od kilku lat organizujemy Między przedszkolną Olimpiadę Języka Angielskiego „Preschool Masters” pod patronatem Regionalnego Centrum Języków Obcych w Opolu. Staramy się również przybliżyć dzieciom kulturę krajów anglojęzycznych przygotowując konkursy i zabawy z okazji Halloween, Christmas, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Easter.
W NASZYM PRZEDSZKOLU ENGLISH IS FUN!

https://www.facebook.com/bajka.przedszkole.1/videos/2097492233860850/