Jesteśmy grupą chętnie przychodzącą do przedszkola. Pogodne z nas dzieciaki, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw. Lubimy różne zabawy i gry ruchowe w sali i przedszkolnym ogrodzie.
Wspólnie chętnie ustalamy zasady i uczymy się współdziałania w grupie. Jesteśmy koleżeńscy, samodzielni, pomocni. Każdy nasz dzień jest wypełniony radosna zabawa. Podstawa naszej działalności przedszkolnej jest zabawa, dzięki której zdobywamy doświadczenia, wiedzę i umiejętności oraz sprawność fizyczną.
Codziennie uczymy się współpracy, samodzielności, odpowiedzialności a także podejmujemy próby refleksji z osiągniętych przez nas celów.

W tym roku realizujemy następujące projekty edukacyjne:
1. „BohaterOn w Twojej szkole.”
Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie bezpłatnych i symbolicznych kartek do żyjących uczestników.

2. Uczymy się programować w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego.

3. „Piękna nasza Polska cała.” To program, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i uwrażliwienie najmłodszych na folklor i tradycje, a także kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Grupa Tropiciele w ramach setnej rocznicy odzyskania niepodległości kontynuje realizację zadań Miedzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Projekt ma na celu kształtowanie szacunku dla własnego państwa r oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejetności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym, a także realizacji zadań wynikających z regulaminu.

 

Grafik zajęć dodatkowych 2018-2019