My jesteśmy Odkrywcy

5 latka mamy

i z ogromnym zapałem

codziennie świat odkrywamy.

Lubimy być samodzielni

i odpowiedzialni za swoją pracę

a wszystko to osiągamy

dzięki zgranej współpracy.

 

Grupa III „Odkrywcy” to grupa dzieci 5-letnich. Grupa pracuje w oparciu o założenia nurtu NVC, umiejętności kompetencji społecznych oraz koncepcji Planu Daltońskiego.

W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci rozwijają wewnętrzną motywację do procesu uczenia się poprzez realizację treści programowych głównie metoda projektu.

Dzięki temu pobyt w przedszkolu nigdy nie jest nudny, jest za to wspaniałą przygodą i zabawą każdego dnia.

Grupa realizuje program wychowania przedszkolnego „Żyrafa Ola i przyjaciele.”  dodatkowo w grupie realizowane są projekty zewnętrzne:

  • „Z kultura Ci do twarzy.”
  • „Bajki Polskie.”

Grupa III " Odkrywcy"

mgr Natalia Szczepańska

nauczyciel

mgr Anna Pacholik

nauczyciel

mgr Justyna Młynarczyk

nauczyciel

mgr Paulina Ślusarczyk

nauczyciel współorganizujący

mgr Natalia Niedzielska

nauczyciel współorganizujący

mgr Dominika Kopacka – Świątkiewicz

psycholog, logopeda

Ewelina Bienek

pomoc nauczyciela