Kilka słów o Nas:

Czy wy wiecie, ze Bystrzaki to już 6-letnie dzieciaki?

Taki wiek to poważna sprawa, to nie tylko ciagła zabawa 🙂

Zajęcia, ćwiczenia, codziennie nowe doświadczenia.

Tak „Bystrzaki” spędzają czas po powiedzeniu rodzicom do widzenia:

Projekty, które będziemy realizować w roku szkolnym 2020-2021:

  1. Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Z kultura mi do twarzy.”

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020-20201: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Celami szczegółowymi jest:

  • promowanie kultury wysokiej
  • wrażliwość na piękno
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt za sztuką
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
  • wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, piekno, altruizm, patriotyzm, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszychi niepełnosprawnych, kształtowanie poczucia przynalezności do kraju, regiony, zapoznanie sie z ich tradycjami i historia w sposób dostepny dla dzieck

2. „Magiczna moc bajek”, czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni – międzynarodowy projekt czytelniczy.

Celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształtowanie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób niepełnosprawnych.

Grupa IV "Bystrzaki"

Sylwia Supłat

mgr Sylwia Supłat

nauczyciel

mgr Justyna Szczęch

nauczyciel współorganizujący

mgr Katarzyna Olek

nauczyciel współorganizujący

mgr Marta Komborska

psycholog

Ewelina Bienek

pomoc nauczyciela