Kilka słów o Nas:

Czy wy wiecie, ze Bystrzaki to już 6-letnie dzieciaki?

Taki wiek to poważna sprawa, to nie tylko ciagła zabawa 🙂

Zajęcia, ćwiczenia, codziennie nowe doświadczenia.

Tak „Bystrzaki” spędzają czas po powiedzeniu rodzicom do widzenia:

Projekty, które będziemy realizować w roku szkolnym 2020-2021:

  1. Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Z kultura mi do twarzy.”

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020-20201: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Celami szczegółowymi jest:

  • promowanie kultury wysokiej
  • wrażliwość na piękno
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt za sztuką
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
  • wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, piekno, altruizm, patriotyzm, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszychi niepełnosprawnych, kształtowanie poczucia przynalezności do kraju, regiony, zapoznanie sie z ich tradycjami i historia w sposób dostepny dla dzieck

2. „Magiczna moc bajek”, czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni – międzynarodowy projekt czytelniczy.

Celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształtowanie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób niepełnosprawnych.

Grupa IV "Bystrzaki"

Sylwia Supłat

mgr Sylwia Supłat

nauczyciel

mgr Justyna Szczęch

nauczyciel współorganizujący

mgr Marta Komborska

psycholog

Ewelina Bienek

pomoc nauczyciela