„Daltońskie inspiracje z Anną i Robertem Sowińskimi w Opolu.” 26.01.2019 godz. 10:00-16:00

Temat szkolenia: „Daltońskie inspiracje z Anna i Robertem Sowińskimi w Opolu, czyli praktyczne szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.” Forma szkolenia: Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla dyrektorów placówek jak i nauczycieli, którzy chcą poznać i zastosować w pracy z dziećmi elementy planu…

I Ty możesz zostać Aniołem i wziąć udział w Aniołkowym Graniu razem z Bajką.

Na czym polega Aniołkowe Granie? to akcja, która narodziła się w 2014 roku we Wrocławiu z inicjatywy Dyrektorek dwóch przedszkoli. Celem  Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a założeniem od samego początku była integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Działania obejmują różnorodne inicjatywy: seminaria, szkolenia, konferencje, zajęcia…