Po co nauczycielowi kompetencje coachingowe – możliwości i ograniczenia. Liliana Kupaj. 12.10.2018 16:30-20:30

Temat: „Po co nauczycielowi kompetencje coachingowe, możliwości i ograniczenia.”  Cel: Zapoznanie nauczycieli z zastosowaniem kompetencji coachingowych w pracy oraz nabycie umiejętności w posługiwaniu się podstawowymi umiejętnościami.  Program: Techniki coachingowe  sprzyjają budowaniu postaw,  wpływają na efektywność działań szkoły i przedszkola w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Wyzwalają potencjał osób i zespołów, zwiększają motywację i efektywność pracy zarówno…